Werken en bedrijven
Alles over werken en bedrijven

Veel mensen denken dat er weinig personeel nodig is in de zorg. Door overheidsbezuinigingen moeten ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Het klopt dat het aantal verzorgingstehuizen gaat afnemen, maar dit wil niet zeggen dat de oudere minder verzorging nodig hebben. 

Thuiszorg

De organisaties die verantwoordelijk zijn voor thuiszorg zullen het alsmaar drukker krijgen, net als de familieleden en andere mensen in de kennissenkring. Campagnes als die van SIRE zorgen alleen maar voor een grotere betrokkenheid van de Nederlandse bevolking. Toch is er nog veel vraag naar zorginstellingen zoals Zuidzorg. Dit kan zijn via Zorg of afstand waarbij via mediakanalen de ouderen rechtstreeks contact kunnen hebben met verplegers. Door deze ontwikkeling is het mogelijk om met redelijk beperkte middelen veel ouderen in hun behoeftes te kunnen voorzien.

Werken in de thuiszorg

Wanneer je in de thuiszorg gaat werken, dan ben je graag zelfstandig bezig. Je bent probleemoplossend, want adequaat handelen is soms van groot belang. Daarnaast heb je respect voor ouderen, en heb je ook het geduld om deze goed te begrijpen. Je doel is natuurlijk om de mensen zo lang mogelijk succesvol zelfstandig te laten wonen. Wanneer het nodig is kan je natuurlijk gebruik maken van een team wat je aan je zijde hebt, want je blijft natuurlijk een puzzelstuk van de gehele organisatie!

Je kan een burnout pas voorkomen als je weet wat een het is en wanneer je de burnout symptomen kunt herkennen. Wanneer is er sprake van een burnout? En wat kun je doen en dit te voorkomen? Hieronder een aantal belangrijke tips.

Herkennen van een burnout

Je moet eerst een burnout herkennen weten wat een burnout kan veroorzaken, wil je dit kunnen voorkomen. Hoe herken je een burnout dan? Ten eerste lijkt een burnout op een depressie, alleen is er bij een burnout een duidelijke aanleiding. Een stressvolle periode op het werk, eindexamens of bijvoorbeeld een ziekte in je privéomgeving. Symptomen van een burnout kunnen zijn; hoofdpijn, gestrest gevoel, buikpijn, slecht slapen, vermoeidheid en piekeren.

Voorkomen van een burnout

Een burnout komt voor in een stressvolle periode. Zorg er dus voor dat je zo min mogelijk stress om je heen hebt. Is het heel druk op je werk en kun je het eigenlijk niet aan? Geef dan aan dat bij je collega’s en leidinggevende dat het je teveel wordt. Heb je een erg stressvolle periode in je privéomgeving? Probeer dan een paar dagen weg te gaan naar een leuke stad of een zonnige bestemming. Een burnout is van invloed op je prestaties en moet dus echt serieus genomen worden.

Overbelasting

Probeer te voorkomen dat je overbelast raakt. Probeer op je werk te delegeren, probeer thuis niet bezig te zijn met werk en als je rust nodig hebt is het niet zo erg dat je een keertje niet de stofzuiger pakt en het hele huis schoon maakt. Probeer thuis te ontspannen, laat je werk los.

Neem pauzes en af en toe een dagje vrij

Neem op je werk altijd pauzes. Daar waar je normaal gesproken gemakkelijk de pauze doorwerkt, is het nu beter om die pauze toch te nemen. Even helemaal nergens aan denken kan voor ontspanning zorgen.

Een dagje vrij, of een paar dagen vrij van je werk kunnen je ook heel goed doen. Een weekend is maar kort en zit al snel vol met leuke dingen of verplichtingen. Wanneer je een extra vrije dag hebt heb je misschien meer tijd om stoom af te blazen. Ga naar buiten, loop een rondje in de wijk of ga naar het bos.

Geniet van je werk

Wat een belangrijke factor kan zijn, is dat je het niet naar je zin hebt op je werk. Probeer hier dan iets aan te doen. Vraag om andere werkzaamheden en probeer er iets positiefs van te maken. Wanneer je je werk leuk vindt zal de stress een stuk minder zijn dan wanneer je het niet naar je zin hebt. Een burnout is niet zomaar iets, probeer dit te voorkomen en geniet van je werk en je privéomgeving.

Elke werkgever is verplicht bedrijfshulpverlening (BHV) te hebben en moet voorbereid zijn op alle mogelijke ongevallen, brand en ontruiming.

De BHV verplichting wordt omschreven in de Arbowet.

BHV verplicht

De BHV verplichting is geldig voor ieder bedrijf met één of meerdere medewerkers. Ook uitzend- en vakantiekrachten tellen mee. Bent u de eigenaar van een eenmanszaak? Alleen als u écht helemaal alleen werkt, vervalt de BHV verplichting. Heeft u echter af en toe mensen over de vloer zoals bezoekers, vakantiehulpen of klanten? Dan is BHV toch een verplichting.


BHV taken

De naam is al vanzelfsprekend: een Bedrijfshulpverlener (BHV'er) biedt hulp als er op de werkvloer een incident is. De taken van de BHV'er zijn volgens de Arbowet het verlenen van eerste hulp bij ongevallen, het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen en het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf.

Een BHV'er is dus om in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen. Een BHV'er hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een BHV'er kan bijvoorbeeld mensen reanimeren en weet hoe hij verbanden aan moet leggen.

Boete

Houdt er rekening mee dat de inspectie SZW hoge boetes mag geven als zij erachter komt dat de BHv niet geregeld is, terwijl BHV verplicht is voor u. Dit kan leiden tot boetes van misschien wel duizenden euro's.


GGZ Nederland sluit zich aan bij de beroepsgroepen van psychiaters en psychologen tegen de nieuwe jeugdwet. De wet geestelijke gezondheidszorg voor jongeren wordt weggehaald bij de zorgverzekeringen en ondergebracht bij de gemeenten.

De psychiaters zijn bang dat wanneer de geestelijke gezondheidszorg wordt weggehaald bij de lichamelijke gezondheidszorg, dat kinderen noodzakelijke zorg niet of te laat krijgen. Wanneer iemand dan een GGZ traject wil afleggen zal er dus eerst gekeken moeten worden of dit volgens de ambtenaar wel nodig is.

Kwaliteit zorg

De brancheorganisatie verwacht dan ook niet dat er nog op tijd afspraken komen die het vertrouwen van de kwaliteit van de zorg kunnen waarborgen. De gemeenten denken juist sneller en efficiënter te kunnen helpen door de lijntjes kort te houden. De psychiaters denken juist dat dit juist later is omdat er nog meer ingewikkelde aanvragen moeten komen om het gebruik te rechtvaardigen. Er moet straks bij een gemeenteambtenaar worden gevraagd of er naar een psychiater mag worden gegaan. Dus er is geen deskundige die dit kan bepalen. Dit vinden de gezondheidsinstellingen het grootste eikpunt.

Petitie

De petitie is inmiddels meer dan 50.000 keer ondertekend, door ouders en behandelaars. Ook de zorgverzekeraars zullen de petitie ondertekenen waarna hij wordt aangeboden bij de Tweede Kamer.

In alle sectoren die met overheidsgeld gefinancierd worden is het van belang goed op de centen te letten. Het rijk geeft namelijk minder geld uit. Daardoor slinken de kansen op een baan in de jeugdzorg, kinderopvang of welzijn.

Meerwaarde

Door de bezuinigingen wordt er meer van het personeel gevraagd. Op het gebied van welzijn en jeugdzorg wordt er verwacht dat je je meerwaarde zichtbaar kan maken. In de kinderopvang wordt steeds meer gekeken naar veiligheid, gezondheid en pedagogische ontwikkeling. Er wordt dus verwacht dat personeel ervaring heeft op al deze werkgebieden.

Onzeker kabinetsbeleid

Omdat de organisaties te maken hebben met krimpende budgetten en nog steeds onzekerheid hebben over het kabinetsbeleid, zijn ze voorzichtig met het aannemen van personeel. Vaste contracten zijn al helemaal een zeldzaamheid geworden.

Zorg

De functie maatschappelijke zorg is een van de groepen waar de afname van vacatures het sterkst is. Zorginstellingen proberen al te anticiperen op de combinatie van vergrijzing en bezuinigingen. Zo is op dit moment Zorg op Afstand in opkomst. Zo kunnen er meer patiënten verzorgd worden met minder personeel.

Kinderopvang

De kinderopvang heeft ook te maken met een sterke krimp. Door bezuiniging op de kinderopvangtoeslag en de stijgende werkloosheid is er minder behoefte aan kinderopvang. 

Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl